Cysylltwch â ni

Elin Llyr and Owen John

"Mae proffil ac aelodaeth y Cwlwm wedi mynd o nerth i nerth dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae ein presenoldeb ar sianelau cyfryngau cymdeithasol wedi cynyddu yn sylweddol. Yn ddi os, mae gan Cwlwm Busnes lawer i’w gynnig i’r gymdeithas fusnes yng Nghaerdydd - ac rydym yn gobeithio ein bod yn cynnig cyfleoedd i aelodau rwydweithio a rhannu eu sgiliau ac arbenigedd mewn awyrgylch hwyliog a chyfeillgar."

Elin Llŷr - Cyd-Gadeirydd

“Gyda mwy a mwy o gyflogwyr yn gwerthfawrogi a chroseawu’r gallu i siarad Cymraeg yn y gweithle, mae’n bwysicach nag erioed i gynnig cefnogaeth a'r cyfle i rwydweithio drwy gyfrwng y Gymraeg.”

Owen John - Cyd-Gadeirydd